Wat is het? 

Wanneer uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering, dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

  • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
  • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Er zijn twee soorten aansluitingen:

  • Een aansluiting voor huishoudelijk afvalwater;
  • Een aansluiting voor hemelwater.

Klik hier voor het aanvraagformulier

Wat moet ik doen?

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente. Download het formulier hierboven, print het uit en vul het in. U kunt het formulier indienen op twee manieren:

  • Scan het ingevulde formulier en mail het naar info@bergen.nl;
  • Stuur het ingevulde formulier per post naar Gemeente Bergen, Afdeling Ruimte en Samenleving, Postbus 140, 5854 ZJ Bergen L.

Wat kost het?

De hoogte van de kosten is afhankelijk van de aanlegsituatie.

Aanvullende informatie

Meer informatie over de totstandbrenging, wijziging of beëindiging van een rioolaansluiting op het openbaar riool vindt u in de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Bergen (L) 2022. Kijk bij hoofdstuk 3, afdeling 3 Rioolaansluiting.

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact met ons op via (0485) 34 83 83 of via info@bergen.nl