Voor meer informatie over het lozen van afvalwater door particulieren, klik hier.

Wat is het?

Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? Dan laat u dit aan de gemeente weten. Voor sommige lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente; bij andere lozingen volstaat een melding.

Hoe werkt het?

Bekijk in de Activiteitenbesluit Internet Module(externe link) (AIM) of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Wat moet ik doen?

Doe de melding of vraag de vergunning aan via de AIM(externe link). Geef hierbij aan of u eerder:

  • Vergunningen hebt gekregen voor het lozen van afvalwater (bijvoorbeeld een omgevings- of watervergunning);
  • Een melding hebt gedaan voor het lozen van afvalwater (alleen als u ook een bevestiging van de melding hebt).