Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl(externe link) of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het?

Als ondernemer moet u de milieuzorg binnen uw bedrijf goed regelen. Dit betekent dat u goed moet letten op bijvoorbeeld afval en verpakkingen. Dit noemen we bedrijfsinterne milieuzorg (BIM).

Als u dit niet op een goede manier regelt of als de gemeente dit niet bij uw bedrijf kan controleren, grijpt de gemeente in. In uw omgevingsvergunning voor het milieu kan de gemeente dan voorwaarden zetten waaraan uw bedrijf moet voldoen.

Wat moet ik doen?

U houdt een logboek bij waarin het volgende staat:

  • Energieverbruik en aardgasverbruik in de laatste 3 jaar;
  • Verbruik leidingwater in de laatste 3 jaar;
  • Afgiftebewijzen van afvalstoffen van de laatste 5 jaar;
  • Plattegrond van uw bedrijf.

Sommige bedrijven moeten ook de volgende gegevens bijhouden:

  • Keuringsbewijzen van ondergrondse of bovengrondse tanks;
  • Onderhoudsbewijzen van koelinstallaties, zoals airco’s;
  • Uitgevoerde onderzoeken, zoals akoestische rapporten of bodemonderzoeken.