Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom of meerdere bomen wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, heeft u soms deze vergunning nodig.

Informeer altijd van te voren bij de gemeente of u een vergunning nodig heeft. Informeer ook altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom of bomen. Indien u wenst, kunt u meteen uw aanvraag digitaal indienen.

Hoe werkt het?

 • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
 • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

 • het behoud van natuur
 • cultuurgeschiedenis
 • het landschap
 • stads- of dorpsbeeld

Wat moet ik doen?

Via het Omgevingsloket kunt u de aanvraag digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook via de gemeentelijke website downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Aanvraag vergunning voor het kappen

Vul het aanvraagformulier op de voor van toepassing zijnde onderdelen zoveel mogelijk in.

Geef hierbij de volgende gegevens:

 • het soort boom
 • hoeveel bomen u wilt kappen
 • een actuele kadastrale kaart met daarop aangegeven de plek waar de boom staat
 • de diameter van de boom op 1.30 meter hoogte.
 • waarom u de boom wilt kappen.

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde gegevens naar de gemeente. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuurt u ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee. U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging.

Wat kost het?

Voor de kosten verwijzen wij u naar de tarieventabel behorende bij de legesverordening van de gemeente Bergen.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85