Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl(externe link) of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het? 

Wilt u uw monument verbouwen of herstellen? In de meeste gevallen heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

Wat moet ik doen?

  • Check via het Omgevingsloket(externe link) of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.
  • Plan een vooroverleg in met de gemeente. Gebruik hiervoor één van onderstaande formulieren. Tijdens dit vooroverleg legt u aan de gemeente uit wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit kan of niet.
  • Vraag een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket(externe link). Doe dit minstens 8 weken van tevoren. Let op: bij grote verbouwingen kunnen er langere termijnen gelden. Check via het Omgevingsloket(externe link) welke termijn voor u geldt.

Ontwerpbesluit

Bij een grote verbouwing maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Dan kunt u binnen 6 weken een zienswijze indienen. Geef hierbij aan waarom u het er niet mee eens bent.

Wat heb ik nodig?

  • Situatietekeningen (schaal 1:1.000);
  • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100);
  • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100);
  • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie;
  • Gedetailleerde beschrijving van het monument.

Hoe lang duurt het?

Kleine verbouwing

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de (eventueel verlengde) termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Grote verbouwing

Valt uw activiteit onder een grote verbouwing dan kan het zijn dat er voor u andere termijnen gelden. Meer informatie hierover vindt u op het Omgevingsloket.(externe link)

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend.

 

Aanvullende informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(externe link) of raadpleeg de brochure(externe link).

Meer informatie

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: info@bergen.nl of via (0485) 34 83 83.