Wat is het? 

Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of raadpleeg de brochure.

Wat moet ik doen?

Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen. Leg vóórdat u de vergunning aanvraagt aan de gemeente uit wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit kan en mag. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen. 

Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online. Als het geen grote verbouwing is, vraagt u de vergunning minstens 8 weken van tevoren aan. Als het wel een grote verbouwing is, doet u dit minstens 6 maanden van tevoren. 

Bij een grote verbouwing maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven. Geef in uw zienswijze aan waarom u het er niet mee eens bent. 

U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Afspraak maken 

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Wat moet ik meenemen?

  • Situatietekeningen (schaal 1:1.000);
  • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100);
  • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100);
  • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie;
  • Gedetailleerde beschrijving van het monument.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Grote verbouwing

Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.