Wat is het? 

Wilt u uw monument verbouwen of herstellen? In de meeste gevallen heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

Wat moet ik doen?

  • Check via Omgevingsloket online(externe link) of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.
  • Plan een vooroverleg in met de gemeente. Gebruik hiervoor één van onderstaande formulieren. Tijdens dit vooroverleg legt u aan de gemeente uit wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit kan of niet.
  • Vraag een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online(externe link). Doe dit minstens 8 weken van tevoren bij een kleine verbouwing en minstens 6 maanden van tevoren bij een grote verbouwing.

Ontwerpbesluit

Bij een grote verbouwing maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Dan kunt u binnen 6 weken een zienswijze indienen. Geef hierbij aan waarom u het er niet mee eens bent.

Wat moet ik meenemen?

  • Situatietekeningen (schaal 1:1.000);
  • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100);
  • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100);
  • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie;
  • Gedetailleerde beschrijving van het monument.

Hoe lang duurt het?

Kleine verbouwing

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de (eventueel verlengde) termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Grote verbouwing

U ontvangt binnen 26 weken bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend.

Aanvullende informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(externe link) of raadpleeg de brochure(externe link).