Wat is het?

Monumenten zijn gebouwen en terreinen die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Door gebouwen of terreinen aan te wijzen als monument, kunnen we deze beschermen en bewaren.

Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten monumenten.

Rijksmonument

Rijksmonumenten worden aangewezen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Alle rijksmonumenten staan in het monumentenregister.

Gemeentelijk monument

Gemeentelijke monumenten worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders. Het college vraagt hierbij advies aan de welstandscommissie.

Een gemeentelijk monument is niet altijd eigendom van de gemeente. Soms wijst de gemeente een monument aan op verzoek van de eigenaar of iemand anders die ermee te maken heeft. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘Monument aanwijzen’.

Aanvullende informatie

Subsidie

Bent u eigenaar van een rijksmonument? Dan kunt u voor onderhoud of restauratie van het monument subsidie aanvragen via Monumenten.nl. Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten is in de gemeente Bergen geen subsidie beschikbaar.

Meer informatie

Via de links hieronder leest u meer over het aanwijzen, verbouwen, herstellen en onderhouden van een monument.