Wat is het?

U kunt de gemeente vragen om een gebouw, bouwwerk of terrein als gemeentelijk monument aan te wijzen. Of het bouwwerk een gemeentelijk monument kan worden, hangt af van bijvoorbeeld de bouwstijl en of er bijzondere mensen hebben gewoond.

Wat moet ik doen? 

U vraagt de gemeente om het gebouw, bouwwerk of terrein als gemeentelijk monument aan te wijzen. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • De architect;
  • De bouwstijl;
  • Het bouwjaar;
  • Belangrijke eerdere bewoners;
  • Archeologische vondsten die in of rond het pand zijn gedaan;
  • Belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond het pand hebben plaatsgevonden.

Aanvullende informatie

Bezwaar indienen

Wordt uw woning als gemeentelijk monument aangewezen, maar wilt u dat niet? Bijvoorbeeld als u in hetzelfde pand woont als degene die de aanvraag bij de gemeente heeft gedaan? Dan kunt u bezwaar indienen bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van de aanwijzing.