Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het?

U kunt de gemeente vragen om een gebouw, bouwwerk of terrein als gemeentelijk monument aan te wijzen. Of het bouwwerk een gemeentelijk monument kan worden, hangt af van bijvoorbeeld de bouwstijl en of er bijzondere mensen hebben gewoond.

Wat moet ik doen? 

U vraagt de gemeente om het gebouw, bouwwerk of terrein als gemeentelijk monument aan te wijzen. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • De architect;
  • De bouwstijl;
  • Het bouwjaar;
  • Belangrijke eerdere bewoners;
  • Archeologische vondsten die in of rond het pand zijn gedaan;
  • Belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond het pand hebben plaatsgevonden.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Aanvullende informatie

Bezwaar indienen

Wordt uw woning als gemeentelijk monument aangewezen, maar wilt u dat niet? Bijvoorbeeld als u in hetzelfde pand woont als degene die de aanvraag bij de gemeente heeft gedaan? Dan kunt u bezwaar indienen bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van de aanwijzing.