Als u een uitweg wilt aanleggen, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Het is voldoende om dit bij de gemeente te melden. De gemeente kijkt onder andere of de uitweg leidt tot verkeersonveilige situaties, of het openbaar groen wordt aangetast of dat het ten koste gaat van een bestaande parkeerplaats.

De toetsingscriteria voor het beoordelen van de melding zijn opgenomen in het Beleidskader uitwegen (2016). Deze is terug te vinden onder openbare documenten. Indien hieraan wordt voldaan, wordt de uitweg door de gemeente aangelegd. Wanneer u een uitweg wilt aanleggen, is het verstandig om vooraf contact op te nemen met de gemeente om uw plannen te bespreken. Dit voorkomt teleurstellingen.

Wat kost het?

Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

Formulieren

U kunt het formulier, te vinden bij openbare documenten onderaan deze pagina, invullen, ondertekenen en sturen naar Gemeente Bergen, Postbus 140, 5854 ZJ Bergen. Dat kan ook digitaal met een gescande ondertekende versie. U kunt het formulier ook aanvragen bij het Klant Contact Centrum, telefoon (0485) 34 83 83 of 14 0485 of via e-mail. U kunt een afspraak maken om in het Klant Contact Centrum de toestemming te regelen. Graag dan wel een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen. 

Voor het doen van een melding dient u een formulier in te vullen. Na ontvangst van dit formulier wordt uw melding beoordeeld. Als u binnen zes weken na het indienen van de melding geen bericht heeft ontvangen dat het aanleggen van de uitweg tot problemen leidt, kan de uitweg in overleg met de gemeente worden gerealiseerd. De aanleg-, aanpassings-, en verwijderkosten van de uitweg zijn voor de aanvrager/melder. Indien de gemeente besluit uw melding niet te accepteren en geen medewerking verleent aan de aanleg van een uitweg, dan kunt u een bezwaar tegen dat besluit indienen.

Wat moet ik meenemen?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 6 weken een besluit over uw melding.