Wat is het?

Als u een in- of uitrit wilt maken naar de openbare weg, dan meldt u dit vooraf bij de gemeente. U bespreekt uw plannen en de gemeente kijkt of dit leidt tot verkeersonveilige situaties, of openbaar groen wordt aangetast en of het te koste gaat van een bestaande parkeerplaats.

Wat moet ik doen? 

U meldt bij de gemeente dat u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u wilt beginnen met aanleggen. Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Afspraak maken 

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Wat kost het?

Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

Wat moet ik meenemen?

  • Foto van de bestaande situatie;
  • Schets van de gewenste situatie.