Wat is het?

Wilt u een in- of uitrit maken naar de openbare weg? Dan meldt u dit vooraf bij de gemeente. De gemeente kijkt vervolgens of uw plannen leiden tot verkeersonveilige situaties, of openbaar groen wordt aangetast en of de aanleg ten koste gaat van een bestaande parkeerplaats.

Wat moet ik doen? 

U meldt bij de gemeente dat u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen. Doe dit in ieder geval 6 weken voordat u wilt beginnen met aanleggen. Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Wat kost het?

Het doen van een melding is gratis. 

Wat moet ik meenemen?

  • Foto van de bestaande situatie;
  • Schets van de gewenste situatie.

Aanvullende informatie

Meer informatie over het aanleggen van een in- of uitrit vindt u in de Verordening Fysieke Leefomgeving(externe link) gemeente Bergen (L) 2022. Kijk bij hoofdstuk 5, afdeling 1 Aanleggen wegen en uitwegen.

De beleidsregels uitritten en uitwegen vindt u op Overheid.nl(externe link).