Wat is het?

Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, heeft u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

Hoe werkt het?

Als u de ontheffing krijgt, kan de gemeente u regels meegeven. Denk bijvoorbeeld aan tijdstippen waarop u geluidsoverlast mag veroorzaken. U houdt zich aan deze regels.

Wat moet ik doen? 

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Wat u gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken;
  • Datum en tijdstip waarop u geluidsoverlast kan veroorzaken;
  • Situatietekening;
  • Akoestisch rapport.

Denk aan omwonenden

Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, doet u in ieder geval het volgende:

  • U informeert omwonenden van tevoren wanneer en waarom de geluidsoverlast plaatsvindt;
  • U beperkt de momenten van geluidsoverlast zoveel mogelijk;
  • Als er een andere manier is die minder geluidsoverlast oplevert, doet u het op die manier.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie