Geluidsoverlast veroorzaken

Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het?

Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, heeft u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

Hoe werkt het?

Als u de ontheffing krijgt, kan de gemeente u regels meegeven. Denk bijvoorbeeld aan tijdstippen waarop u geluidsoverlast mag veroorzaken. U houdt zich aan deze regels.

Wat moet ik doen? 

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Wat u gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken;
  • Datum en tijdstip waarop u geluidsoverlast kan veroorzaken;
  • Situatietekening;
  • Akoestisch rapport.

Denk aan omwonenden

Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, doet u in ieder geval het volgende:

  • U informeert omwonenden van tevoren wanneer en waarom de geluidsoverlast plaatsvindt;
  • U beperkt de momenten van geluidsoverlast zoveel mogelijk;
  • Als er een andere manier is die minder geluidsoverlast oplevert, doet u het op die manier.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie