Wat is het?

Als u een evenement gaat organiseren, heeft u vaak een vergunning nodig van de gemeente. In sommige gevallen hoeft u alleen een melding bij de gemeente te doen. Kijk voor meer informatie onder het kopje ‘Aanvullende informatie’. 

Wat moet ik doen?

U vraagt de evenementenvergunning aan bij de gemeente via het ‘aanvraagformulier evenementen Gemeente Bergen (L)’. Bij grote evenementen doet u dit 16 weken van tevoren. Bij middelgrote evenementen doet u dit 8 weken van tevoren. Dien het aanvraagformulier in tweevoud in bij de gemeente.

Voorwaarden

Als u de evenementenvergunning krijgt, kan het zijn dat de gemeente voorwaarden stelt aan het evenement. Bijvoorbeeld een maximum aantal personen, een bepaalde begin- of eindtijd, geen muziek voor of na een bepaald tijdstip of geen activiteiten die het verkeer storen.

Andere vergunning of ontheffingen

U moet misschien nog andere vergunningen of ontheffingen aanvragen voor uw evenement. Bijvoorbeeld een verkeersontheffing of een ontheffing voor het schenken van alcohol. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Hoe lang duurt het?

Bij grote evenementen krijgt u binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt. Bij middelgrote evenementen is dit binnen 6 weken.

Aanvullende informatie

Melding

Als het evenement voldoet aan de volgende voorwaarden, hoeft u alleen een melding te doen:

  • Er zijn maximaal 100 bezoekers tegelijk aanwezig;
  • Het evenement vindt niet plaats op de openbare weg;
  • Er vinden geen commerciële activiteiten plaats;
  • Er worden slechts objecten geplaatst met een totaaloppervlakte van minder dan 100 m2.

U doet de melding via het ‘meldingsformulier kleine evenementen’. Doe dit minimaal 1 week vóór het evenement. Als de gemeente bepaalde voorwaarden stelt aan uw evenement of het evenement verbiedt, krijgt u hierover binnen 5 werkdagen na uw melding bericht.

Materialen lenen

Heeft u materialen nodig die u zelf niet heeft? Bijvoorbeeld dranghekken of afvalcontainers, maar ook een AED? U kunt deze materialen huren of lenen van de gemeente. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Sportmotoren

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan vraagt u de ontheffing aan bij Provincie Limburg.