Als u een evenement gaat organiseren, heeft u vaak een vergunning nodig van de gemeente. In sommige gevallen hoeft u alleen een melding bij de gemeente te doen. Op deze pagina vindt u alle informatie hierover.

Wat is het?

Onder een evenement wordt verstaan: elke voor publiek openstaande activiteit van vermaak. Het gaat om een openbare activiteit. Een besloten feest, bijvoorbeeld een bedrijfsfeest met uitnodigingenlijst valt hier niet onder. Als een feest een besloten karakter heeft, maar er publiekelijk kaarten worden verkocht en/of reclame wordt gemaakt voor het feest, is er wel sprake van een evenement.

Een aantal voorbeelden van evenementen zijn:

 • Een herdenkingsplechtigheid;
 • een braderie en een snuffelmarkt;
 • een optocht op de weg, niet zijnde een betoging;
 • een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;
 • straat- en buurtfeesten of – barbecues;
 • Vechtsportwedstrijden of gala’s van risicowedstrijden of – bijeenkomsten.

Hoe weet ik of mijn evenement meldingsplichtig of vergunningsplichtig is?

De regel is dat een evenement niet zonder een evenementenvergunning mag worden georganiseerd. Er zijn uitzonderingen op deze regel. In deze gevallen is een evenement meldingsplichtig.  Een kennisgeving is dan voldoende. In dit geval gaat het om een klein en minder risicovol evenement dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Er zijn maximaal 100 bezoekers tegelijk aanwezig;
 • de activiteiten vinden plaats tussen 8:00 uur ’s ochtends en 1:00 uur in de aansluitende nacht;
 • het evenement vindt niet plaats op de openbare weg;
 • er vinden geen commerciële activiteiten plaats;
 • er wordt geen muziek gedraaid voor 8:00 uur ’s ochtends of na 0:00 uur voorafgaand aan een werkdag en er wordt geen muziek gedraaid voor 8:00 uur ’s ochtends of na 1:00 uur in de aansluitende nacht op de overige dagen;
 • er is een doorgang van minimaal 4,00 meter breed en 4,5 meter hoog beschikbaar voor de hulpdiensten;
 • er worden slechts objecten geplaatst met een totaaloppervlakte van minder dan 100 m2;
 • er is een organisator.

Voldoet een evenement niet aan deze voorwaarden, dan is een evenementenvergunning wel nodig.

Hoe maak ik een melding?

U doet een melding uitsluitend via het digitale formulier dat te vinden is bovenaan deze pagina. Doe dit minimaal 3 week vóór het evenement. Aan de kennisgeving zijn geen kosten verbonden. Als de gemeente bepaalde voorwaarden stelt aan uw evenement of het evenement verbiedt, krijgt u hierover binnen twee weken na uw melding bericht.

Hoe vraag ik een evenementenvergunning aan?

U vraagt een evenementenvergunning aan uitsluitend via het digitale aanvraag formulier dat te vinden is bovenaan deze pagina.

Wat is het indieningstermijn voor een evenementenvergunning?

De indieningstermijnen zijn als volgt:

 • Kleine evenementen: uiterlijk 8 weken voor aanvang evenement.
 • Middelgrote evenementen: uiterlijk 13 weken voor aanvang evenement.
 • Grote evenementen: uiterlijk 26 weken voor aanvang evenement.

Deze termijnen zijn nodig om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen, met indien nodig, advies van diverse partners. Als de aanvraag te laat wordt ingediend, kan de burgemeester besluiten de aanvraag buiten behandeling te laten.

Aanvullende informatie voor evenementenvergunningen

Voorwaarden
Als u de evenementenvergunning krijgt, kan het zijn dat de gemeente voorwaarden stelt aan het evenement. Bijvoorbeeld een maximum aantal personen, een bepaalde begin- of eindtijd, geen muziek voor of na een bepaald tijdstip of geen activiteiten die het verkeer storen.

Andere vergunning of ontheffingen
U moet misschien nog andere vergunningen of ontheffingen aanvragen voor uw evenement. Bijvoorbeeld een verkeersontheffing of een ontheffing voor het schenken van alcohol. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Materialen lenen
Heeft u materialen nodig die u zelf niet heeft? Bijvoorbeeld dranghekken of afvalcontainers, maar ook een AED? U kunt deze materialen huren of lenen van de gemeente. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Sportmotoren
Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan vraagt u de ontheffing aan bij Provincie Limburg.

Documenten

Aanvullende informatie voor meldingsplichtige evenementen

De burgemeester kan binnen twee weken na ontvangst van de melding besluiten een klein evenement te verbieden, indien er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. Ook kunnen er voorwaarden worden gesteld aan het meldingsplichtige evenement.

Het zijn van een meldingsplichtig evenement wil niet zeggen dat er voor andere zaken geen vergunningsplicht/meldingsplicht geldt, zoals het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen en Alcoholwet. 

Materialen lenen
Heeft u materialen nodig die u zelf niet heeft? Bijvoorbeeld dranghekken of afvalcontainers, maar ook een AED? U kunt deze materialen huren of lenen van de gemeente. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Sportmotoren
Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan vraagt u de ontheffing aan bij Provincie Limburg.

Het lukt me niet om digitaal een vergunningsaanvraag te doen of een melding te maken

Neem contact met ons op via (0485) 34 83 83 of via info@bergen.nl.

Doe mee met een Rookvrije Generatie!

Gemeente Bergen werkt samen met de andere Noord-Limburgse gemeenten aan een Rookvrije Generatie. We willen ervoor zorgen dat kinderen die nu worden geboren, opgroeien in een rookvrije omgeving. Doet u ook mee? Ga dan voor een (geheel of deels) rookvrij evenement!

 1. Vraag een evenementenvergunning aan of doe een melding;
 2. Geef in het formulier aan dat uw evenement rookvrij is;
 3. Als u wilt, kunt u gratis (communicatie)materialen lenen van de gemeente. Zoals vlaggen, spandoeken, beachflags, stoepborden en vloerstickers. Vul hiervoor het formulier in op www.bergen.nl/materialen-lenen.

Kijk voor meer informatie over Rookvrije Generatie in deze flyer.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact met ons opnemen telefonisch via: (0485) 34 83 83 of per mail via: info@bergen.nl.