Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het?

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, kamerverhuur, tijdelijke bouwkeet, café of hotel) moet u een gebruiksmelding doen. De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Via het Omgevingsloket kunt u checken of u een melding moet doen. Via het Omgevingsloket kunt u ook direct de melding doen. Dit is gratis.

Melding terreinen en overige plaatsen

Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. U bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

In deze gevallen doet u een gebruiksmelding:

 • u biedt slaapplekken aan. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, kamer, ziekenhuis of verpleegtehuis;
 • in het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf;
 • in het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen aanwezig met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld bij een dagopvang;
 • onderwijsgebouwen voor middelbaar en voortgezet onderwijs (voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen); 
 • lichte industrie, zoals loodsen, stallen of tuinbouwkassen;
 • kantoren, bijvoorbeeld bankgebouwen, gemeentehuizen of provinciehuizen;
 • bijeenkomsten in bijvoorbeeld congrescentra, kerken, wijkgebouwen of theaters;
 • zwembaden, sportzalen, sporthallen of fitnesscentra;
 • winkelcentra, warenhuizen, supermarkten, stationsgebouwen of winkels bij tankstations;

Let op! Als u geen gebruiksmelding doet voor brandveilig gebruik, terwijl dit wel had gemoeten, bent u strafbaar.

Wat heb ik nodig?

 • Als ondernemer hebt u eHerkenning en uw KvK-vestigingsnummer nodig.
 • Als particulier hebt u uw DigiD nodig.

Hoelang duurt het?

Voor meer informatie over hoever u van te voren een melding moet doen en hoelang het duurt voor u bericht ontvangt van de gemeente kijk op het Omgevingsloket.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over uw melding dan kunt u bezwaar maken. Hoelang u hiervoor heeft en hoe u dit doet, vindt u ook op het Omgevingsloket

Meer informatie

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@bergen.nl of via (0485) 34 83 83.