In de Omgevingsvisie van Gemeente Bergen staat de wens om de N271 te ontwikkelen tot een visitekaartje van het gebied en tot recreatie-as voor het Nationaal Park De Maasduinen. Om de ruimtelijke ontwikkelingen langs de N271 te kunnen toetsen en sturen, is een beeldkwaliteitsvisie opgesteld.

 De beeldkwaliteitsvisie heeft twee doelen:

  1. Het ontwikkelen van een overkoepelende landschapsvisie voor de weg en haar omgeving, waarin de belangrijkste landschappelijke kwaliteiten zijn benoemd en waarmee de gemeente richting kan geven aan ruimtelijke ontwikkelingen langs de weg;
  2. Het bieden van een basis voor de ruimtelijke toetsing van een aantal potentiële bouwlocaties langs de weg, aan de hand van praktische inrichtingsprincipes en voorbeelduitwerkingen.

De beeldkwaliteitsvisie is een samenhangend gemeentelijk toetsingskader voor toekomstige plannen langs de N271. Zo kan de gemeente op voorhand duidelijkheid geven aan initiatiefnemers over de criteria die de gemeente hanteert bij de beoordeling van plannen en de ambities die de gemeente heeft voor de kwaliteit van de weg als geheel.