Op dinsdag 23 april 2019 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Bergen 2030 vastgesteld. In deze Omgevingsvisie staat hoe de gemeente zich de komende jaren verder wil ontwikkelen en welke (ruimtelijke) keuzes daarbij horen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de Omgevingsvisie Bergen 2030? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via (0485) 34 83 83 of 14 0485, of stuur een e-mail.

Meer informatie

  • Downloaden Omgevingsvisie Bergen 2030

    Op deze pagina kunt u de diverse documenten van de Omgevingsvisie downloaden. U kunt de stukken ook inzien via de website Ruimtelijke plannen.

  • Waarom een omgevingsvisie?

    In de afgelopen jaren is veel veranderd op het gebied van onder andere demografie, duurzaamheid en economie. De Omgevingsvisie bepaalt in welke richting de gemeente zich wil ontwikkelen en dient als toetsingskader.

  • Wat staat in de Omgevingsvisie Bergen 2030?

    In de Omgevingsvisie beschrijft de gemeente wat ze de komende jaren wil bereiken. Lees hier meer over de inhoud van de Omgevingsvisie op hoofdpunten.