Wat staat in de Omgevingsvisie Bergen 2030?

Op basis van kansen en bedreigingen heeft de gemeente keuzes gemaakt: wat willen we de komende jaren bereiken? De keuzes zijn samengebracht in de volgende hoofdthema’s.

  1. De meest toekomstbestendige gemeente van Nederland
  2. Een energie-onafhankelijke gemeente in 2030
  3. Een grondgebied waar landschap en landbouw in balans zijn
  4. Een slim op maat gemaakt gemeentelijke waterbeheer
  5. Het versterken van natuurwaarden en de biodiversiteit
  6. Een kwaliteitsslag & zonering van recreatievoorzieningen
  7. Een goede afstemming van de woningvoorraad op de vraag
  8. Het goed bereikbaar houden van voorzieningen
  9. Het verder bouwen aan een gezonde leefomgeving
  10. Het leefklimaat in de dorpen verbeteren

Het voorzieningenniveau

Jongeren verlaten de gemeente, de totale bevolking wordt steeds ouder. Het (gemeentelijk) voorzieningenniveau moet echter voldoende zijn en blijven. Dat zorgt voor leefbaarheid en economische dynamiek in deze gemeente. Dit op niveau houden is een uitdaging! De gemeente gaat dit graag samen met de inwoners en ondernemers aan.

Voorloper

Gemeente Bergen wil zich ontwikkelen tot een voorloper op het gebied van duurzaamheid en zich profileren als een energie-onafhankelijke gemeente. Een gemeente die met respect voor de aanwezige natuur en het bestaande landschap ruimte biedt aan vernieuwende initiatieven op het gebied van duurzaam wonen en werken. We streven er naar om onze gemeente ook aantrekkelijk te maken voor jonge, hoger opgeleide mensen.

Saamhorigheid

Leefbaarheid en economisch dynamiek kan de gemeente niet alleen bereiken, de gemeenschap speelt daarin een grote rol. De Omgevingsvisie biedt daarom meer ruimte aan initiatieven vanuit de gemeenschap. Initiatieven die het zelfvoorzienend vermogen bevorderen en de onderlinge saamhorigheid vergroten.