Wat is het?

Als u eigenaar bent van een woning, woonkeet of woonwagen, moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit(externe link). Als uw woning, woonkeet of woonwagen niet meer aan deze eisen voldoet, kan de gemeente u als eigenaar verplichten dit te verbeteren. Als u dit niet doet, kan de gemeente de woning sluiten. De kosten zijn dan voor u.

Hoe werkt het?

De eisen in het Bouwbesluit waaraan uw woning moet voldoen, gaan over:

  • technische veiligheidsregels;
  • gezondheid;
  • of de woning geschikt is om te gebruiken;
  • energiebesparing en milieu;
  • installaties;
  • brandveiligheid (brandveilig bouwen én brandveilig gebruik);
  • bouw- en sloopwerkzaamheden;
  • bouw- en sloopafval.

Wat moet ik doen?

U krijgt bericht van de gemeente als u iets moet verbeteren aan uw woning. Hierin staat ook binnen welke termijn u dit moet doen.