Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het?

Als u eigenaar bent van een woning, woonkeet of woonwagen, moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Als uw woning, woonkeet of woonwagen niet meer aan deze eisen voldoet, kan de gemeente u als eigenaar verplichten dit te verbeteren. Als u dit niet doet, kan de gemeente de woning sluiten. De kosten zijn dan voor u.

Hoe werkt het?

De eisen in het Bouwbesluit waaraan uw woning moet voldoen, gaan over:

  • technische veiligheidsregels;
  • gezondheid;
  • of de woning geschikt is om te gebruiken;
  • energiebesparing en milieu;
  • installaties;
  • brandveiligheid (brandveilig bouwen én brandveilig gebruik);
  • bouw- en sloopwerkzaamheden;
  • bouw- en sloopafval.

Wat moet ik doen?

U krijgt bericht van de gemeente als u iets moet verbeteren aan uw woning. Hierin staat ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Afspraak maken 

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85