Op het bedrijventerrein De Flammert zijn circa 55 bedrijven gevestigd. Het terrein heeft een bruto oppervlakte van ruim 42 hectare. Het is een gemengd bedrijventerrein dat zich kenmerkt door een variatie aan bedrijvigheid die zich uitstrekt van Industrie (41,7%), Detailhandel (16,7%), Groothandel (12,5%), Overig (12,5%), Logistiek (8,3%), Bouwnijverheid (4,2%) en Zakelijke Dienstverlening (4,2%).

Belangengroepen

Op dit bedrijventerrein zijn de ondernemers onder andere verenigd in:

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Het KVO(externe link) is een samenwerkingsovereenkomst (certificering) tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken organisaties. Er is een werkwijze vastgelegd om te komen tot gezamenlijke veiligheidsmaatregelen in de openbare en private ruimte(n), en de normen waar deze maatregelen aan moeten voldoen. Het einddoel is een structureel veilig bedrijventerrein.

Op 1 mei 2008 is het 'Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat Basis Samenwerken' behaald voor het bedrijventerrein De Flammert. Dit is het resultaat van inspanningen van de gemeente Bergen, de brandweer, de politie Limburg-Noord en de betrokken ondernemers, verenigd in de contactgroep De Flammert en de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg. Deze partijen hebben een plan opgesteld dat voorziet in maatregelen om de veiligheid op het bedrijventerrein structureel op een hoger plan te brengen.

Met de uitvoering van het project Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerrein (KVO-B) wil de gemeente de kwaliteit van het bedrijventerrein De Flammert in Nieuw Bergen verbeteren en de criminaliteit en overlast verminderen en uiteindelijk voorkomen. Het bedrijventerrein moet een gebied zijn waar het goed werken en ondernemen is. Waar de veiligheid hoog in het vaandel staat en waar de verhoudingen onderling, maar ook met de overheid, zodanig zijn dat bij elkaar aankloppen vanzelfsprekend is. Een open verhouding houdt natuurlijk ook in dat het mogelijk moet zijn elkaar op onvolkomenheden te kunnen wijzen. Samenwerking met behoud van zelfstandigheid en eigen gezicht, kan alleen maar een win-win situatie opleveren.

Programma werklocaties

In Programma Werklocaties Limburg 2020 is de herstructureringsopgave en de planningsopgave voor bedrijventerreinen vastgelegd tot en met 2020. Voor de Kop van Limburg is een gezamenlijke aanpak opgesteld door de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0485) 34 83 83 of 14 0485 of een e-mail sturen.