Een aanbesteding is een procedure waarbij de gemeente ondernemers de mogelijkheid biedt om een offerte uit brengen voor het uitvoeren van een opdracht, een levering of dienst.

De gemeente is hierbij gebonden aan de wetgeving zoals opgenomen in de Aanbestedingswet én haar eigen regels die opgenomen zijn in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Bergen (L). 

Offertes

Ingediende offertes worden beoordeeld op het gunningscriterium 'economisch meest voordelige inschrijving', beschreven in de aanbestedingswet. Dit kan zijn:

  • de beste prijs/kwaliteitsverhouding;
  • de laagste prijs op basis van kosteneffectiviteit;
  • of de laagste prijs.

De partij die het beste voldoet aan het gevraagde, wordt gekozen.

Publicatie (niet)-openbare aanbestedingen

De gemeente publiceert haar (niet-)openbare aanbestedingen (nationaal en/of Europees) op de website van TenderNed. Op deze aanbestedingen kunnen alle partijen reageren die aan de gestelde criteria voldoen en geïnteresseerd zijn in, of mee willen dingen naar, gunning van de opdracht.

Onderhandse aanbesteding

Een onderhandse aanbesteding is een aanbesteding waarvoor ondernemers direct worden uitgenodigd. Ook deze aanbestedingen probeert de gemeente zoveel als mogelijk via de website van TenderNed te laten verlopen.

Klacht over aanbesteding

De afhandeling van een klacht over een aanbesteding heeft de gemeente neergelegd bij het klachtenmeldpunt aanbestedingen van het Inkoopcentrum Zuid. Op die manier wordt de onafhankelijkheid van de afhandeling geborgd. Op de website van het klachtenmeldpunt kunt u lezen hoe u uw klacht moet indienen.

Daarnaast kan een klacht worden ingediend bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Op de website van de commissie leest u de procedure voor het indienen van een klacht.

Inkoop

Inkoop is het proces dat volgt op een aanbesteding en is de feitelijke handeling die verricht wordt om het werk, de levering of de dienst ook daadwerkelijk af te nemen.