U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Hiervoor krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft. Gemeente Bergen heeft de afvalstoffenheffing ondergebracht bij Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW).

Wat moet ik doen?

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u bezwaar indienen.

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u beroep indienen.

Wat kost het?

Afvalstoffenheffing 2021 (afvaltarief)

  • U betaalt een vast bedrag aan afvalstoffenheffing van € 127,- per perceel.
  • Naast het vaste bedrag betaalt u het volgende bedrag:
GFT-afval container van 25 liter € 3,86 per lediging
GFT-afval container van 80 liter € 5,34 per lediging
GFT-afval container van 140 liter € 6,94 per lediging
Restafval container van 40 liter € 4,67 per lediging
Restafval container van 80 liter € 6,13 per lediging
Restafval container van 140 liter € 8,32 per lediging
Restafval container van 240 liter € 11,98 per lediging
Restafval afvalzak van 60 liter voor ondergrondse container € 3,04 per afvalzak

Aanvullende informatie

Voor informatie verwijzen we u naar de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg.