Wat is het?

U betaalt de afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van uw huishoudelijke afval. Het betalen van de afvalstoffenheffing is verplicht, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Hoe werkt het?

Gemeente Bergen heeft de afvalstoffenheffing ondergebracht bij Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW(externe link)). U ontvangt ieder jaar een aanslagbiljet met daarop de gemeentelijke belastingen en waterschapbelastingen, waaronder de afvalstoffenheffing.

Wat moet ik doen?

U betaalt uw aanslag. Kijk op de website van BsGW(externe link) voor meer informatie.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken naar Gemeente Bergen, Postbus 140, 5854 ZJ Nieuw Bergen L.