Wat is het?

Voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval betaalt u afvalstoffenheffing. U betaalt ook afvalstoffenheffing als u uw afval nooit meegeeft.

Hoe werkt het?

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) int de gemeentelijke belastingen. Dus ook de afvalstoffenheffing. U krijgt ieder jaar een aanslagbiljet, met daarop de gemeentelijke belastingen.

Wat moet ik doen?

U betaalt uw aanslag. Kijk op de website van BsGW(externe link) voor meer informatie.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Neem dan contact op met BsGW. Op de website(externe link) van BsGW ziet u hoe u dit kunt doen. De medewerkers van BsGW leggen graag aan u uit hoe de gemeentelijke belastingen zijn berekend. Ook kijken ze gratis met u mee of de belastingen goed zijn vastgesteld. Bezwaar maken is vaak niet meer nodig.

Wilt u toch bezwaar maken? Kijk dan op de website(externe link) van BsGW hoe u dit kunt doen.

Aanvullende informatie

Gft- en restafval

Voor gft- en restafval betaalt u per lediging van de grijze en/of groene container.

Verordening

Meer informatie over de afvalstoffenheffing vindt u in de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2023(externe link).