Wat is het?

Als u een tweede woning of stacaravan meer dan 90 dagen per jaar in de ene gemeente tot uw beschikking heeft, terwijl u ingeschreven staat in een andere gemeente, betaalt u forensenbelasting aan BsGW.

Wat moet ik doen?

U betaalt de forensenbelasting.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken bij BsGW. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen, Postbus 1271, 6040 KG Roermond.