Forensenbelasting

Wat is het?

Heeft u een tweede woning of een stacaravan? En staat deze 90 dagen per jaar of langer in een andere gemeente dan waar u bent ingeschreven? Dan betaalt u forensenbelasting.

Wat moet ik doen?

U betaalt de forensenbelasting. U krijgt hiervoor een aanslagbiljet van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Hierop staan ook de andere gemeentelijke en waterschapsbelastingen die u moet betalen. 

Kijk voor meer informatie op de website van BsGW.

Aanvullende informatie

Hoe kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de aanslag? Kijk dan op deze pagina wat u kunt doen.

Verordening

Meer informatie over de forensenbelasting vindt u in de 'Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2024'.

Bekijk de verordening