De gemeente heft verblijfsbelasting (eerder: toeristenbelasting) omdat toeristen gebruik maken van voorzieningen in de gemeente. Ondernemers die slaapgelegenheid aanbieden aan toeristen, betalen de verblijfsbelasting.

Biedt u slaapgelegenheid aan in uw hotel, bed & breakfast, een recreatiewoning of op een camping? Dan dient u dit te melden bij de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). De BsGW in Roermond int de gemeentelijke belastingen. U krijgt vervolgens een aanslag verblijfsbelasting. U kunt dit bedrag doorberekenen aan de toerist die bij u overnacht.

Wonen uw gasten in dezelfde gemeente als waar uw bedrijf zit? Dan hoeft u geen toeristenbelasting te betalen voor uw gasten.

Wat moet ik doen?

U betaalt de aanslag verblijfsbelasting.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de opgelegde aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen, Postbus 1271, 6040 KG Roermond, telefoon 088 - 8420 420. Dien uw bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag in.