Wat is het? 

De BsGW(externe link) taxeert elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd. De WOZ-waarde geldt als basis voor de bepaling van de onroerendezaakbelasting (OZB) en heffingen van het Rijk en waterschap. De WOZ-waarde geldt ook als uitgangspunt voor de berekening van de gemeentelijke forensenbelasting.

Hoe werkt het? 

De BsGW(externe link) bepaalt elk jaar de waarde van onroerende zaken, zoals woningen, bedrijfspanden en grond. De WOZ-waarde is de waarde die de onroerende zaak had op 1 januari van het jaar vóór het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Wat moet ik doen?

De WOZ-waarde staat op aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Wilt u controleren hoe de waarde bepaald is? Dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij BsGW.

WOZ-waarde te hoog?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Neem dan contact op met BsGW via (088) 842 04 20. De BsGW-taxateurs geven graag een toelichting op de berekening van de WOZ-waarde en kijken kosteloos met u mee of deze correct is vastgesteld. Bezwaar maken is vaak niet meer nodig.

Wilt u toch bezwaar maken? Stuur dan een brief naar Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW), Postbus 1271, 6040 KG Roermond. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de BsGW.