De BsGW taxeert elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd. De WOZ-waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerendezaakbelasting (OZB) en heffingen van het Rijk en waterschap. De WOZ-waarde geldt ook als uitgangspunt voor de berekening van de gemeentelijke forensenbelasting.

Bent u het niet eens met de getaxeerde waarde, dan kunt u bezwaar maken bij BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen, Postbus 1271, 6040 KG Roermond, telefoon 088 - 8420 420.

Hoe werkt het?

De BsGW bepaalt elk jaar de waarde van onroerende zaken. Denk bij onroerende zaken aan woningen, bedrijfspanden, grond en andere gebouwen op de grond. De WOZ-waarde is de waarde die de onroerende zaak had op 1 januari van het jaar vóór het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Wat moet ik doen?

De WOZ-waarde staat op aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Wilt u controleren hoe de waarde bepaald is? Dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij BsGW.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de BsGW.

Bepaling WOZ-waarde

  • De BsGW kan voor de waardebepaling een taxatiebureau inhuren of de taxatie zelf uitvoeren.
  • Eerst volgt een inventarisatie van de woningen. Hierbij wordt bepaald wat de grondoppervlakte is van het perceel, wat de inhoud van de woning is en of er nog andere bouwsels zijn zoals een garage of schuur.
  • Omdat het niet mogelijk is om alle woningen afzonderlijk te taxeren, worden de woningen in groepen ingedeeld. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Dit hoeven geen identieke woningen te zijn, maar zij lijken op elkaar qua ligging, bouw en onderhoudstoestand.
  • Vervolgens wordt één of een aantal woningen in zo'n groep getaxeerd. De getaxeerde woning(en) wordt een referentiewoning genoemd. Deze woning is het vergelijkingsobject voor de andere woningen in de groep.