• Asbest aanbieden

    Vanwege de risico’s voor gezondheid en milieu moet asbesthoudend afval onder speciale omstandigheden worden gestort.

  • Asbest verwijderen

    Asbest verwijderen kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Daarom moet u zich aan strenge regels houden om dit veilig te laten verlopen.