Voor meer informatie over het aanbieden van asbesthoudend afval, klik hier.

Wat is het?

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen stoffen vrij die bij inademing gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Daarom houdt u zich aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

Hoe werkt het?

 • Particulieren mogen maximaal 35 m2 asbesthoudende golfplaten zelf verwijderen. U doet een sloopmelding bij de gemeente, ook als u bijvoorbeeld vergunningsvrij mag (ver)bouwen.
 • Bij meer dan 35 m2 asbesthoudende golfplaten schakelt u een gespecialiseerd bedrijf in. U vraagt een sloopvergunning (omgevingsvergunning) aan.
 • Bent u niet de eigenaar, maar de huurder van de woning? Dan neemt u eerst contact op met de verhuurder.

Wat moet ik doen? 

Doe een sloopmelding via het Omgevingsloket online(externe link). Doe dit minimaal 4 weken voordat u het asbest gaat verwijderen.

In de volgende gevallen doet u de sloopmelding minimaal 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien);
 • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest.

In beide gevallen gaat het om asbest uit woningen of bijgebouwen, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf.

Na de sloopmelding

U krijgt een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, moet u een nieuwe melding doen. De gemeente kan voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. U houdt zich aan deze voorwaarden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren dat u gaat beginnen met het verwijderen van asbest;
 • Wordt bedrijfsmatig asbest verwijderd door een gecertificeerd bedrijf? Dan meldt u minimaal 2 werkdagen voor de start van de werkzaamheden om welk bedrijf het gaat.
 • U meldt op de eerste werkdag na de werkzaamheden dat u klaar bent met het verwijderen van asbest.

Wat moet ik meenemen?

Gegevens bij de melding

 • Naam en adres van de eigenaar van het gebouw dat asbest bevat;
 • Naam en adres van de uitvoerder van de werkzaamheden;
 • Adres, kadastraal nummer en soort gebouw;
 • De data en tijdstippen waarop u gaat slopen;
 • Hoe u gaat slopen;
 • Gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren;
 • Een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven.

Asbestinventarisatierapport

Wordt er meer dan 35 m2 verwijdert, of verwijdert u asbest uit een gebouw dat vóór 1994 is gebouwd? Laat dan ook een asbestinventarisatierapport opstellen door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Dit rapport voegt u toe aan de sloopmelding.

Hoe lang duurt het?

U kunt starten met het verwijderen van asbest:

 • 4 weken nadat u de sloopmelding heeft gedaan;
 • 5 werkdagen nadat u een melding heeft gedaan van de eerder op deze pagina genoemde werkzaamheden.

Heeft u bericht gekregen dat uw sloopmelding niet volledig is? Dan doet u eerst een nieuwe melding, voordat u kunt starten met de werkzaamheden. De termijn begint opnieuw.

Aanvullende informatie

Is asbest aanwezig?

Op de Asbestwegwijzer(externe link) kunt u zien in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er daadwerkelijk asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert(externe link).

Tips bij verwijderen van asbest

 • Maak het materiaal nat om verstuivende vezels te voorkomen;
 • Verwijder het materiaal zonder te breken, zagen of boren;
 • Verpak het materiaal direct na verwijdering in dikke/deugdelijke landbouwfolie en plak het goed af, bij voorkeur met duct tape;
 • Maak overgebleven vezels van asbest nat en neem het nat af.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil(externe link) van Rijkswaterstaat.