Afvalwater lozen voor inwoners

Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Voor meer informatie over het lozen van afvalwater door bedrijven, klik hier.

Wat is het?

Het is niet toegestaan om huishoudelijk afvalwater buiten het riool te lozen, bijvoorbeeld in een beek, rivier of in de grond. Is uw woning of ander gebouw (nog) niet aangesloten op het riool? Dan kunt u een vrijstelling aanvragen bij Waterschap Limburg.

Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen.

Wat moet ik doen?

Neem contact op met Waterschap Limburg. De medewerkers van het waterschap kijken graag met u mee of u een vrijstelling nodig heeft. Zo ja, dan kunt u de vrijstelling aanvragen via het Omgevingsloket. Geef hierbij aan hoe u uw afvalwater wilt lozen.

Aanvullende informatie

Kijk voor meer informatie en de contactgegevens op de website van Waterschap Limburg.