Op deze pagina leest u meer over het oplaten van ballonnen en het vliegen met drones. Om dit veilig te laten verlopen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Het is verboden om met een helikopter of vliegtuig op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Hiervoor heeft u een ontheffing nodig van de provincie.

Hoe werkt het?

Ballonnen

Wilt u ballonnen oplaten, dan moet u zich houden aan de volgende voorwaarden:

 1. personen of zaken mogen niet in gevaar (kunnen) worden gebracht (wet luchtvaart artikel 5:3);
 2. de maximale hoogte of breedte is 75 cm: grotere ballonnen mag u niet oplaten;
 3. er mogen geen metalen of harde onderdelen in of aan de ballon zitten;
 4. ballonnen mogen niet aan elkaar worden vastgemaakt;
 5. er mogen niet meer dan 1000 ballonnen worden opgelaten;
 6. er mogen geen wensballonnen worden opgelaten.
 7. U dient minimaal 30 minuten voorafgaande aan het oplaten van de ballonnen telefonisch contact op te nemen met de Luchtverkeerstoren vliegveld Weeze (0049 28 37 666 767).

Drones

Om het vliegen met drones veilig te laten verlopen zijn er een aantal regels. Deze gelden voor alle drones, omdat er gebruik van het luchtruim wordt gemaakt.

De voornaamste regels voor veilig vliegen met drones op een rijtje:

- Check of je voldoende verzekerd bent (WA-verzekering)
- Controleer je drone voor elke vlucht
- Vlieg niet boven mensen, wegen, gebouwen en andere bouwwerken
- Houd je drone altijd goed in zicht
- Vlieg alleen bij daglicht
- Houd afstand van en verleen voorrang aan alle andere luchtvaartuigen
- Vlieg niet hoger dan 120 meter boven de grond of water
- Blijf uit de buurt van alle luchthavens en andere no fly zones (zoals aanvliegroutes Airport Weeze)
- Filmen en fotograferen mag, maar respecteer ieders privacy
- Om beroepsmatig te mogen vliegen met drones is een certificaat nodig

Meer informatie over veilig vliegen met drones vind je op www.rijksoverheid.nl/drones

Wat moet ik doen?

Een aanvraagformulier om te mogen opstijgen of landen in de gemeente Bergen staat op de website van de provincie Limburg.

Hoe lang duurt het?

 • De provincie beslist binnen 4 weken over uw aanvraag.
 • De ontheffing is maximaal 12 dagen per jaar geldig.

Aanvullende informatie

Hebt u de ontheffing gekregen? Voordat u gaat vliegen moet u de Inspectie Leefomgeving en Transport informeren. Dit doet u door uiterlijk 24 uur van tevoren een melding te sturen naar: meldingtug@ivw.nl. Geef in uw melding de volgende informatie:

 • voor welk terrein u ontheffing hebt gekregen
 • op welke tijden u gaat vliegen
 • beschrijving van de activiteit