Wat is het?

Het is verboden om met een vliegtuig(je) op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Als u dat toch wilt, dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.

Vliegen met een drone

Vanwege de veiligheid mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid(externe link) vindt u de regels voor vliegen met een drone.

Ballonnen

U heeft meestal toestemming nodig als u een ballon of ballonnen in de buurt van een vliegveld wilt oplaten. Dit geldt ook voor zweefvliegterreinen. De toestemming kan worden geweigerd als het luchtverkeer verstoord kan worden. Bijvoorbeeld als de windrichting de vaart van de ballon(nen) beïnvloedt.

Wat moet ik doen? 

U vraagt een ontheffing aan bij de provincie waar u wilt landen en/of opstijgen. U kunt een aanvraagformulier krijgen bij de provincie.

Ballonnen oplaten

U vraagt toestemming voor het oplaten van ballonnen als u ballonnen wilt oplaten in de buurt van een vliegveld of zweefvliegterrein. Deze regels gelden voor:

  • Kleine vrije ballon: een ballon of combinatie van ballonnen van ten hoogste 2 m of met een inhoud van ten hoogste 4 m³;
  • Sfeerballon: kleine vrije ballon, of combinatie van kleine vrije ballonnen, waarvan de hoogte of de breedte niet meer dan 75 cm bedraagt.

Hoe lang duurt het? 

De provincie beslist binnen 4 weken over uw aanvraag. De ontheffing is maximaal 12 dagen per jaar geldig.

Aanvullende informatie

Als u de ontheffing heeft gekregen, moet u de Inspectie Leefomgeving en Transport informeren. Dit doet u door uiterlijk 24 uur van tevoren een melding te sturen naar: meldingtug@ivw.nl. Geef in uw melding de volgende informatie:

  • Voor welk terrein u ontheffing heeft gekregen;
  • Op welke tijden u gaat vliegen;
  • Beschrijving van de activiteit.