• Heeft u te maken met huiselijk geweld, zoek dan hulp bij mensen uit uw omgeving of neem direct contact op met het meldpunt Veilig Thuis.
  • Heeft u een vermoeden van kindermishandeling? Neem dan contact op met Veilig Thuis of zoek hulp via het Sociaal Team van de gemeente.
  • Bij huiselijk geweld of ernstige dreiging van huiselijk geweld, kan de burgemeester een huisverbod geven.