Wanneer geweld wordt gepleegd door een (ex-)partner, ouder, kind of vriend van de familie, spreken we van huiselijk geweld. Dit kan lichamelijk, seksueel of emotioneel zijn.

Heeft u te maken met huiselijk geweld? Dan kunt u de volgende stappen nemen.

Praat erover

Zoek hulp bij iemand uit uw omgeving. Bijvoorbeeld een vriend of vriendin, een buur of een familielid. Praat over wat u meemaakt en ga samen op zoek naar hulpverleners.

Meldpunt Veilig Thuis

Neem contact op met het meldpunt Veilig Thuis via (0800) 20 00. Dit nummer is gratis en 24 uur per dag bereikbaar. Anoniem bellen is mogelijk. U krijgt een hulpverlener uit uw eigen regio aan de telefoon. Deze hulpverlener luistert naar uw verhaal, geeft advies en kan u helpen bij eventuele verdere hulp.

Stichting Hear my voice

U kunt ook bellen met Stichting Hear my voice via (0800) 320 00 32. Dit is gratis en anoniem. U komt in contact met een vrijwilliger die zelf ook te maken heeft gehad met huiselijk geweld. Hij of zij biedt u een luisterend oor.

Apotheek

Als u aan de balie van een apotheek het codewoord ‘masker 19’ gebruikt, schakelt de apotheker Veilig Thuis in.

Politie

U kunt aangifte doen bij de politie. De politie kan bescherming bieden bij huiselijk geweld. Bij acuut bedreigende situaties belt u met het alarmnummer: 112.

Huiselijk geweld signaleren

Heeft u vermoedens van huiselijk geweld in uw omgeving? Schakel dan de hulp in van Veilig Thuis. Meer informatie over het herkennen van signalen van huiselijk geweld vindt u op de website Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl en op de website van Slachtofferhulp Nederland.