• Meer informatie over de verschillende vormen van ontslag en wat te doen als u ontslagen wordt.
  • Wilt u een bedrijf starten terwijl u werkloos bent? De gemeente of het UWV houdt rekening met uw plannen.
  • Als het u niet meer lukt om uw schulden af te betalen, kunt u schuldhulpverlening vragen bij verschillende instanties, waaronder de gemeente.
  • Meer informatie over bijzondere bijstand, de collectieve zorgverzekering minima (CZM), regelingen voor mensen met een laag inkomen en toeslagen en tegemoetkomingen.
  • Lees meer over regelingen als het ervaringscertificaat, die het voor een werkgever aantrekkelijker maken om iemand aan te nemen.
  • Hier leest u welke mogelijkheden en regelingen er zijn voor mensen met een laag inkomen.
  • Handige tips voor het vinden van werk dat u leuk vindt en dat bij u past.
  • Op deze pagina leest u meer over het AOW-pensioen, het aanvullend pensioen, het aanvragen van uw pensioen en pensioenopbouw bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
  • Re-integratie wil zeggen: met hulp weer aan het werk gaan. Wie er verantwoordelijk is voor deze hulp aan u, hangt af van uw uitkering.
  • Het Sociaal Team is het eerste aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning aan inwoners van de gemeente Bergen.
  • Meer informatie over uitkeringen als bijstand, IOAW, WW en IOAZ.