Wat is het?

Lukt het u niet meer om uw schulden af te betalen? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen bij de gemeente of een andere instantie.

Hoe werkt het?

Schuldhulpverlening wordt ook wel 'schuldsanering' genoemd. Schuldsanering is een manier om van uw schulden af te komen. Dit kan via vrijwillige schuldsanering of via wettelijke schuldsanering.

Vrijwillige schuldsanering

De hulpverlener kijkt naar de oorzaak van uw problemen met geld. Op basis hiervan doet de hulpverlener een voorstel aan uw schuldeisers over hoe u uw schulden gaat betalen. De schuldeisers kunnen ook eisen stellen aan de schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld dat u begeleiding krijgt die u leert om met geld om te gaan of dat een instantie tijdelijk uw inkomen beheert.

Wettelijke schuldsanering

Werken de schuldeisers niet mee aan deze vrijwillige schuldsanering? Dan kunt u bij de rechter vragen om wettelijke schuldsanering. U heeft hiervoor een verklaring nodig waarin staat dat vrijwillige schuldsanering niet is gelukt. De gemeente kan deze verklaring afgeven en u helpen het traject op te starten.

Als de rechter akkoord is, moeten de schuldeisers hieraan meewerken. Een bewindvoerder beheert uw geldzaken. Binnen 3 tot 5 jaar betaalt u zoveel mogelijk schulden af. Daarna beoordeelt de rechter of u zonder schulden verder kunt. Studiefinanciering, boetes voor misdrijven en schadevergoedingen kunt u niet met de wettelijke schuldsanering aflossen.

Schuldhulp voor ondernemers

Hebt u een eigen bedrijf? Dan kunt u schuldhulpverlening vragen bij uw boekhouder, een advocaat, banken of het Instituut Midden en Kleinbedrijf(externe link). Ook kunt u bijstandsverlening voor zelfstandigen aanvragen.

Wat moet ik doen?

Schuldhulpverlening vraagt u aan bij PLANgroep(externe link). Zij zijn bereikbaar via bergen@plangroep.nl en het telefoonnummer van de gemeente Bergen: (0485) 34 83 83. De instantie beoordeelt of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Daarbij wordt onder andere gekeken naar uw inkomen, vermogen, vaste lasten en schulden.

Wat moet ik meenemen? 

  • Identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner;
  • Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • Gegevens over eventuele andere instanties die u al helpen.

Hoe lang duurt het?

Vraagt u schuldhulpverlening aan bij de gemeente? Dan krijgt u binnen 4 weken een eerste gesprek. In dringende gevallen krijgt u binnen 3 werkdagen een gesprek. Bijvoorbeeld als u uit uw woning gezet dreigt te worden, uw gas, water en elektriciteit afgesloten worden of uw zorgverzekering opgezegd wordt.

Meestal bedenkt de schuldhulpverlener een oplossing waarmee u in 3 jaar uw schulden aflost. Soms kan dit 5 jaar zijn.

Aanvullende informatie 

Hulp bij administratie

Vindt u het moeilijk om uw inkomsten en uitgaven goed bij te houden? Deze websites kunnen u helpen: