• De gemeente zorgt voor de uitvoering van de (preventieve) gezondheidszorg voor alle kinderen en jeugdigen van 0 tot en met 19 jaar.
  • Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal team.
  • Kinderbijslag is een bijdrage aan de kosten van de opvoeding van een kind. U krijgt voor elk kind jonger dan 18 jaar kinderbijslag. Dit is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).
  • Meer informatie over kinderopvang in de gemeente Bergen, controle en kinderopvangtoeslag.
  • Is de afstand die u moet afleggen tussen huis en de school van uw kind groter dan zes kilometer? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in reiskosten of een vervoersvoorziening in de vorm van leerlingenvervoer.
  • Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. De leerplichtambtenaar mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven.
  • Meer informatie over financiële ondersteuning voor schoolgaande kinderen en meerderjarige scholieren.
  • Het Sociaal Team is het eerste aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning aan inwoners van de gemeente Bergen.
  • Het ROC biedt opleidingen aan voor volwassenen. Ook leerlingen die vast zijn gelopen in het normale onderwijs en toch een diploma willen halen kunnen naar het ROC.
  • De gemeente Bergen vindt het belangrijk dat men ergens terecht kan bij twijfels of vragen. Daarom is er binnen het Sociaal Team een preventiemedewerker jeugd in dienst.