• Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de individuele studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug.
  • Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.
  • Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank.
  • Kinderbijslag is een bijdrage aan de kosten van de opvoeding van een kind. U krijgt voor elk kind jonger dan 18 jaar kinderbijslag. Dit is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).
  • Meer informatie over kinderopvang in de gemeente Bergen, controle en kinderopvangtoeslag.
  • Is de afstand die u moet afleggen tussen huis en de school van uw kind groter dan zes kilometer? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in reiskosten of een vervoersvoorziening in de vorm van leerlingenvervoer.
  • Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig.
  • Meer informatie over financiële ondersteuning voor schoolgaande kinderen en meerderjarige scholieren.
  • Heeft u een vraag op het gebied van zorg en welzijn? Of heeft u hulp of ondersteuning van de gemeente nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Team.
  • Het ROC biedt opleidingen aan voor volwassenen. Ook leerlingen die vast zijn gelopen in het normale onderwijs en toch een diploma willen halen kunnen naar het ROC.
  • De gemeente Bergen vindt het belangrijk dat men ergens terecht kan bij twijfels of vragen. Daarom is er binnen het Sociaal Team een preventiemedewerker jeugd in dienst.