• Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen, zijn leerplichtig. Zij moeten volgens de wet naar school. Jongeren tussen 16 en 18 jaar, die nog geen startkwalificatie hebben behaald, zijn kwalificatieplichtig.
  • Meer informatie over de verschillende vormen van kinderopvang in de gemeente Bergen, en over wat u moet doen als u uw eigen kinderopvang wilt starten.
  • Bij Gilde Opleidingen kunt u in één schooljaar een diploma voor het voortgezet onderwijs halen via het volwassenenonderwijs (VAVO). Ook kunt u via Gilde Educatie een inburgeringscursus volgen.