• Volwasseneneducatie

    U wilt volwassenenonderwijs volgen. Dit kan op het ROC. Lees hier meer over welke vormen van volwassenenonderwijs er zijn en waar u zich kunt aanmelden.

  • Leerplicht

    Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen, zijn leerplichtig. Zij moeten volgens de wet naar school. Jongeren tussen 16 en 18 jaar, die nog geen startkwalificatie hebben behaald, zijn kwalificatieplichtig.

  • Kinderopvang

    Meer informatie over de verschillende vormen van kinderopvang in de gemeente Bergen, en over wat u moet doen als u uw eigen kinderopvang wilt starten.