Heeft u of uw kind (tot 18 jaar) ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente.

Jeugdhulp komt in verschillende vormen. Bijvoorbeeld:

 • Advies bij opvoedproblemen;
 • Thuisbegeleiding aan gezinnen;
 • Pleegzorg;
 • Hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen;
 • Verblijf in een jeugdinstelling;
 • Hulp voor jeugd met een beperking.

Kijk voor een volledig overzicht op de website van de Rijksoverheid.

Aanvragen

Het aanvragen van jeugdhulp doet u bij het Sociaal Team van de gemeente. Een medewerker van het Sociaal Team kijkt samen met u op welke zorg u of uw kind recht heeft.

Bij het aanvragen van jeugdhulp kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning.

Heeft een jeugdarts of specialist uw kind doorverwezen voor jeugdhulp? Dan hoeft u dit niet meer te regelen via de gemeente. U kunt rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht. Heeft deze aanbieder geen contract met de gemeente? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

Ernstige ziekte of zware beperking

Heeft u kind langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig? Dan kunt u hulp krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Verpleging voor kinderen valt onder de Zorgverzekeringswet.

Meer informatie

Tips en adviezen over opvoeden vindt u op Opvoeden.nl.

Via onderstaande links leest u meer over de instellingen voor jeugdgezondheidszorg.

 • Crisishulp Jeugd

  Crisishulp Jeugd is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, die in een crisissituatie terecht komen. Het telefoonnummer is 24/7 bereikbaar voor ouders en verwijzers.

 • Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar. Het gaat om kinderen die psychische problemen hebben waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen.

 • Jeugdgezondheidszorg Limburg-Noord

  De jeugdgezondheidszorg wordt in de gemeente Bergen uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord (Gemeentelijke GezondheidsDienst).