• Kinderbijslag is een bijdrage aan de kosten van de opvoeding van uw kind jonger dan 18 jaar. U vraagt kinderbijslag aan via de Sociale verzekeringsbank (Svb).
  • Als u een beperking heeft, kan het lastig zijn om te studeren én te werken. Met de individuele studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug.
  • Is de afstand die u moet afleggen tussen huis en de school van uw kind groter dan 6 kilometer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming in reiskosten of voor leerlingenvervoer.