Vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u AOW-pensioen. Veel mensen die werken, krijgen ook een aanvullend pensioen.

Mensen die tot hun AOW-leeftijd 50 jaar legaal in Nederland hebben gewoon, krijgen volledige AOW. Mensen die in het buitenland hebben gewoond, krijgen minder of zelfs geen AOW. Het AOW-pensioen wordt betaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op de website van de SVB(externe link) ziet u hoe hoog het AOW-pensioen nu is. Hier kunt u ook uw eigen AOW-leeftijd(externe link) bekijken.

De premie voor de AOW wordt ingehouden op uw loon of uitkering. Zelfstandige ondernemers betalen hun premie aan de Belastingdienst. Heeft u geen inkomen, dan betaalt u ook geen premie.

Aanvullend pensioen

De meeste werkgevers regelen het aanvullend pensioen voor hun werknemers bij een pensioenfonds. Werkgever en werknemer betalen de premie voor dit pensioen meestal samen. Uw aandeel wordt elke maand automatisch ingehouden op uw brutoloon.

Heeft uw werkgever geen pensioenregeling, of bent u zelfstandig ondernemer? Dan regelt u uw pensioen zelf.

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

De AIO is er voor ouderen die naast hun AOW geen of weinig andere inkomsten hebben. Met de AIO-check(externe link) van de SVB ziet u of u in aanmerking komt voor een AIO-aanvulling.

Nabestaandenpensioen

Als uw partner overlijdt, krijgt u misschien een partnerpensioen. Bij een echtscheiding krijgt de ex-partner het deel van het nabestaandenpensioen, dat vóór de scheiding is opgebouwd.

Pensioenopbouw bij uitkering

In de meeste pensioenregelingen en -verzekeringen is opgenomen dat u pensioen blijft opbouwen als u volledig arbeidsongeschikt raakt. U betaalt dan geen premie. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en ontvangt u een WAO- of WIA-uitkering? Dan kan het zijn dat uw pensioenopbouw stopt. Vraag de regels en voorwaarden na bij uw eigen pensioenfonds.

Pensioen aanvragen

U vraagt uw pensioen drie maanden voor uw pensioendatum aan bij uw pensioenuitvoerder. Bent u te laat, dan kunt u minder pensioen krijgen. Op Mijnpensioenoverzicht.nl(externe link) bekijkt u hoeveel pensioen u straks samen met uw AOW krijgt.