Er zijn verschillende manieren waarop u ontslagen kunt worden.

Zelf ontslag nemen

Wilt u zelf ontslag nemen, dan is het verstandig dat u eerst een nieuwe baan heeft gevonden. Zorg dat u een ondertekende arbeidsovereenkomst van uw nieuwe baas heeft, voordat u opzegt bij uw oude werkgever. Houd daarbij rekening met de opzegtermijn die geldt voor uw contract. Meer over opzegtermijnen leest u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u zelf ontslag genomen, maar nog geen nieuwe baan gevonden? Dan komt u meestal niet in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering (WW).

Ontslag met wederzijds goedvinden

Soms vraagt een werkgever iemand om akkoord te gaan met ontslag. Is dat bij u het geval en bent u het eens met uw ontslag? Dan heet dit ontslag met wederzijds goedvinden. Het is verplicht om dit schriftelijk vast te leggen. U moet met uw werkgever een aantal afspraken op papier zetten en beiden de afspraken ondertekenen. Het document waarin u dit vastlegt, heet een vaststellingsovereenkomst.

Vaak heeft u wel recht op een werkloosheidsuitkering (WW), ook al stemt u zelf in met het ontslag. Toch is het verstandig om dit zorgvuldig na te gaan. U kunt er meer over lezen op de website van het UWV. Ook is het verstandig om contact op te nemen met het UWV, voordat u akkoord gaat met het ontslag.

Bedenktijd

Gaat u akkoord met het ontslag, dan heeft u daarna 14 dagen bedenktijd. In die periode kunt u uw toestemming terugtrekken. U moet dit schriftelijk aan uw werkgever laten weten. Uw arbeidscontract loopt dan gewoon door. Uw werkgever moet u er schriftelijk op wijzen dat u deze bedenktijd heeft. Doet hij dat niet, dan krijgt u extra bedenktijd. U heeft dan 21 dagen de tijd om u te bedenken.

Gaat u binnen 6 maanden opnieuw akkoord met het ontslag, dan geldt er geen bedenktijd.

Niet eens met het ontslag

Gaat u niet akkoord met uw ontslag? Dan schrijft u een brief aan uw werkgever waarin u bezwaar maakt tegen uw ontslag. Bij het schrijven van de brief kan het handig zijn om advies te vragen bij uw rechtsbijstandverzekering, uw vakbond of de ondernemingsraad van het bedrijf. U kunt ook terecht bij een advocaat of bij een juridisch loket.

Gaat u niet akkoord, dan moet uw werkgever het ontslag aanvragen bij het UWV of de rechter.

Aanvragen van het ontslag

Voordat iemand kan worden ontslagen, controleert de kantonrechter of het UWV of dit volgens de regels wel kan. Het hangt van de redenen voor het ontslag af wie deze controle uitvoert: het UWV of de kantonrechter.

Ontslag via UWV

Een werkgever moet naar het UWV als hij u wil ontslaan vanwege:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat wil zeggen dat u al meer dan 2 jaar niet in staat bent om te werken, omdat u ziek bent of een beperking heeft.
 • bedrijfseconomische redenen. Dat wil zeggen dat het niet goed gaat met het bedrijf, waardoor ontslagen noodzakelijk zijn.

Procedure via UWV

 • Uw werkgever vraagt bij het UWV een ontslagvergunning aan. U krijgt hiervan via het UWV een kopie.
 • U kunt daarop binnen 2 weken schriftelijk reageren, als u wilt met hulp van een juridisch adviseur.
 • U en uw werkgever krijgen binnen 4 tot 7 weken na de aanvraag de beslissing toegestuurd. Geeft het UWV toestemming voor het ontslag, dan zegt uw werkgever de arbeidsovereenkomst met u op.
 • De tijd die het UWV nodig had om tot een besluit te komen, wordt vervolgens afgetrokken van de opzegtermijn. Wel houdt u altijd een opzegtermijn van 1 maand.

Ontslag via kantonrechter

Wil uw werkgever u om een andere reden ontslaan? Dan moet hij daarvoor naar de kantonrechter. De procedure is als volgt:

 • De werkgever vraagt het ontslag aan.
 • De rechtbank stuurt u kopieën van de aanvraag. U kunt dan een verweerschrift sturen.
 • Uiteindelijk hoort de rechter beide partijen in een zitting, waarna hij of zij enkele weken later een schriftelijke uitspraak doet.
 • Het kan ook zijn dat beide partijen het tijdens de zitting eens worden over de ontslagzaak. Dit heet ook wel 'tot een schikking komen'. Het is verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat of juridisch adviseur.
 • De kantonrechter houdt rekening met de opzegtermijn. De tijd die de procedure bij de kantonrechter duurt, wordt afgetrokken van de opzegtermijn. U houdt altijd een opzegtermijn van 1 maand.

Weer snel aan het werk na ontslag

Als u wordt ontslagen, gaat u een onzekere periode tegemoet. Kom dus meteen in actie! Dit kunt u doen om weer snel aan het werk te komen.

Vraag advies

 • Kijk of het ontslag terecht is. Twijfelt u? Vraag advies aan een juridisch loket of de vakbond (als u lid bent).
 • U kunt ook advies vragen aan een jurist arbeidsrecht, maar dat kost meestal geld. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten voor werk en inkomen? Dan vergoedt de verzekering dit advies.

Zoek nieuw werk

Het is verstandig om meteen op zoek naar een baan te gaan. Wacht niet tot uw laatste werkdag. U vindt gemakkelijker een nieuwe baan als u nog werk heeft.

Een nieuw vak leren

Zijn er op uw vakgebied weinig vacatures? Bedenk dan wat voor werk u ook zou willen doen. Zoek uit welke diploma's u daarvoor nodig heeft. Misschien kunt u alvast beginnen met bijscholen of omscholen, of een leerwerkplek zoeken.

UWV

Schrijf u in bij het UWV op werk.nl. Dit doet u tegelijk met het aanvragen van een uitkering. U hoeft dus niet te wachten tot uw laatste werkdag. Het UWV kan u al eerder helpen met werk zoeken.

Vraag aan het UWV of aan uw werkgever of er een mobiliteitscentrum is. Dat is een plek waar het UWV, gemeenten, bedrijven, scholen en uitzendbureaus samenwerken om mensen van werk naar werk te helpen. U kunt op die manier misschien bij een bedrijf gedetacheerd worden of een bijscholing doen.