U kunt uw baan op verschillende manieren kwijtraken. U kunt zelf ontslag nemen, of u wordt ontslagen met wederzijds goedvinden, via het UWV of via een kantonrechter. Op deze pagina leest u meer over deze vormen van ontslag.

Als u zelf ontslag neemt, komt u meestal niet in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering (WW). Het is dan ook verstandig dat u eerst een nieuwe baan vindt. Zeg uw oude baan pas op wanneer u een arbeidsovereenkomst bij uw nieuwe baas heeft getekend. Houd rekening met de opzegtermijn van uw contract. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid en het UWV.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Soms vraagt een werkgever of u het eens bent met het ontslag. Zo ja, dan heet dit ‘ontslag met wederzijds goedvinden’. U maakt hierover afspraken met uw werkgever en legt deze schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst.

Voordat u akkoord gaat met het ontslag, neemt u eerst contact op met het UWV. Hier kunt u ook checken of u na uw ontslag recht heeft op een werkloosheidsuitkering (WW).

Bent u het niet eens met uw ontslag? Dan schrijft u een brief aan uw werkgever waarin u bezwaar maakt tegen uw ontslag. Uw werkgever moet het ontslag dan aanvragen bij het UWV of de kantonrechter. Zij controleren of u volgens de regels wel ontslagen kunt worden.

Ontslag via UWV

Een werkgever stapt naar het UWV als hij u wil ontslaan vanwege:

  • Langdurige arbeidsongeschiktheid: u kunt al meer dan 2 jaar niet werken, omdat u ziek bent of een beperking heeft.
  • Bedrijfseconomische redenen: het gaat financieel niet goed met het bedrijf.

Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Ontslag via kantonrechter

Wil uw werkgever u om persoonlijke redenen ontslaan? Dan moet hij daarvoor naar de kantonrechter. Meer informatie over de procedure vindt u op de website van het UWV.