• Beschermd wonen

  Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. U woont met andere bewoners op een locatie met toezicht en begeleiding.

 • Hulp bij huishouden

  Heeft u hulp nodig in het huishouden en is er niemand in uw omgeving die deze taken kan overnemen? Dan kunt u hulp bij het huishouden aanvragen bij de gemeente.

 • Hulpmiddelen

  Heeft u moeite om u binnen en/of buiten uw huis te verplaatsen? Misschien kan een hulpmiddel als een rolstoel, scootmobiel of aangepaste fiets u helpen.

 • Stevig Staan

  Het programma Stevig Staan helpt mensen van 70 jaar en ouder om het risico op vallen te verminderen en zo hun zelfstandigheid te behouden of zelfs te verbeteren.

 • Woningaanpassingen

  Met aanpassingen in uw woning kunt u langer en veiliger thuis blijven wonen. Kunt u een woningaanpassing niet zelf regelen, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente.