• Heeft u hulp nodig in het huishouden en is er niemand in uw omgeving die deze taken kan overnemen? Dan kunt u hulp bij het huishouden aanvragen bij de gemeente.
  • Heeft u moeite om u binnen en/of buiten uw huis te verplaatsen? Misschien kan een hulpmiddel als een rolstoel, scootmobiel of aangepaste fiets u helpen.
  • Meer informatie over verschillende technieken en apparaten, waarmee u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
  • Met aanpassingen in uw woning kunt u langer en veiliger thuis blijven wonen. Kunt u een woningaanpassing niet zelf regelen, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente.
  • Meer informatie over woningen en woonvormen voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. En voor mensen die wel zelfstandig kunnen wonen, maar hierbij hulp of ondersteuning nodig hebben.