Mantelzorg is het langdurig en onbetaald zorgen voor iemand in uw naaste omgeving. Iemand die ziek is, een beperking heeft of om een andere reden hulp nodig heeft.

Op deze pagina vindt u meer informatie over mantelzorg en voor mantelzorgers.

  • Als mantelzorger heeft u er misschien wel behoefte aan om in gesprek te gaan met andere mantelzorgers. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de wandelontmoeting, of in een gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie. 
  • Wilt u uw mantelzorger bedanken? Dan kunt u een zogenaamd mantelzorgcompliment aanvragen.
  • Als mantelzorger heeft u misschien ook wel vragen of zorgen over uw eigen situatie. Hiervoor kunt u bij mantelzorgondersteuner Eefke Lommen terecht.
  • De gemeente Bergen geeft haar medewerkers de mogelijkheid om werk en privé beter te combineren met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. De gemeente roept andere organisaties op om hier ook mee aan de slag te gaan.
  • Met een mantelzorgwoning kan uw naaste voor wie u zorgt, dichter bij u wonen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het plaatsen van een mantelzorgwoning.
  • Heeft u vragen over mantelzorg en/of dementie? Kom dan langs bij het spreekuur in Bibliotheek Bergen. De mantelzorgondersteuner van Gemeente Bergen of een trajectbegeleider van Hulp bij Dementie staat voor u klaar.