Mantelzorg is het langdurig en onbetaald zorgen voor iemand in uw naaste omgeving. Iemand die ziek is, een beperking heeft of om een andere reden hulp nodig heeft.

Op deze pagina vindt u meer informatie over mantelzorg en voor mantelzorgers.

 • Lotgenotencontact en spreekuur

  Mantelzorgers in de gemeente Bergen hebben verschillende mogelijkheden om met andere mantelzorgers in contact te komen. Bijvoorbeeld tijdens de wandelontmoeting of in een gespreksgroep voor mantelzorgers.

 • Mantelzorgondersteuning

  Als mantelzorger heeft u misschien ook wel vragen of zorgen over uw eigen situatie. Hiervoor kunt u bij mantelzorgondersteuner Eefke Lommen terecht.

 • Mantelzorgvriendelijke werkgever

  De gemeente Bergen geeft haar medewerkers de mogelijkheid om werk en privé beter te combineren met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. De gemeente roept andere organisaties op om hier ook mee aan de slag te gaan.

 • Mantelzorgwoningen

  Met een mantelzorgwoning kan uw naaste voor wie u zorgt, dichter bij u wonen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het plaatsen van een mantelzorgwoning.

 • Nieuwsbrief voor mantelzorgers

  Steunpunt Mantelzorg Bergen brengt regelmatig een nieuwsbrief voor mantelzorgers uit.