Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor iemand uit uw omgeving. Iemand die ziek is, een beperking heeft, of om een andere reden hulp nodig heeft. De zorg of hulp die u geeft, is anders of meer dan mensen normaal gesproken (in een gezin) aan elkaar geven. En u heeft hier vaak niet bewust voor gekozen. De situatie is als vanzelf ontstaan.
Het is anders dan bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk, waarbij mensen zelf kiezen voor een taak. En het is anders dan werk: u krijgt er niet voor betaald.

Vrijwilligers, bekenden of mantelzorgondersteuners kunnen u helpen bij de zorg: met advies, regelwerk of door af en toe de zorg over te nemen.