Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor iemand uit uw naaste omgeving. Iemand die ziek is, een beperking heeft, of om een andere reden hulp nodig heeft. De zorg of hulp die u geeft, is anders of meer dan mensen normaal gesproken (in een gezin) aan elkaar geven.

U heeft hier vaak niet bewust voor gekozen; de situatie is als vanzelf ontstaan. Het is anders dan bij bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, waarbij mensen zelf kiezen voor een taak. Ook is het anders dan werk: u krijgt er niet voor betaald.

  • Als mantelzorger heeft u er misschien wel behoefte aan om in gesprek te gaan met andere mantelzorgers. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de wandelontmoeting, of in een gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie. 
  • Wilt u uw mantelzorger bedanken? Dan kunt u een zogenaamd mantelzorgcompliment aanvragen.
  • Als mantelzorger heeft u misschien ook wel vragen of zorgen over uw eigen situatie. Hiervoor kunt u bij mantelzorgondersteuner Eefke Lommen terecht.
  • De gemeente Bergen geeft haar medewerkers de mogelijkheid om werk en privé beter te combineren met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. De gemeente roept andere organisaties op om hier ook mee aan de slag te gaan.
  • Een mantelzorgwoning is een woning op uw eigen terrein die is aangepast voor mantelzorg. U kunt een mantelzorgwoning aan uw huis vastbouwen. U kunt ook een kant-en-klare woning in uw tuin laten plaatsen.