De gemeente Bergen geeft haar medewerkers de mogelijkheid om werk en privé beter te combineren met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Hoe beter medewerkers privé en werk kunnen combineren, des te minder dreigt overbelasting en uitval.

Dit geldt nog meer voor medewerkers die extra zorg verlenen aan een naaste die langdurig ziek of hulpbehoevend is. Deze mantelzorgers krijgen bij Gemeente Bergen waar mogelijk de ruimte om deze zorg in te vullen.

Erkenning

Gemeente Bergen roept andere organisaties op om ook over te gaan op mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. In het kader van duurzame inzetbaarheid en voorkomen van verzuim is het belangrijk dat de werkgever een goede balans tussen werk en privé stimuleert. Ieder bedrijf of iedere organisatie kan een aanvraag indienen bij de Stichting Werk & Mantelzorg. Deze bepaalt dan of het personeelsbeleid inderdaad mantelzorgvriendelijk kan worden genoemd.

Meer informatie

Voor meer informatie over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid of hulp bij de aanvraag van de erkenning, kunnen bedrijven en organisaties terecht bij de mantelzorgondersteuner van de gemeente.

Daarnaast kunt u kijken op de website van Werk & Mantelzorg(externe link). Daar vindt u ook meer informatie over de aanpak van Gemeente Bergen(externe link).