• Met begeleiding krijgt u hulp bij dagelijkse bezigheden als het huishouden, boodschappen doen en de administratie bijhouden.
  • Met dagbesteding geeft u een zinvolle invulling aan uw dag. Het Sociaal Team van de gemeente kan u helpen bij het vinden van geschikte dagbesteding.
  • Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft, heeft u misschien extra begeleiding of ondersteuning nodig om goed te kunnen werken. Dit heet ‘beschut werk’.
  • Met logeeropvang verblijft u één of enkele nachten in een zorginstelling. Door dit kortdurend verblijf hebben de mensen, die normaal voor u zorgen, even tijd voor zichzelf.
  • Maatschappelijk werk is er voor iedereen met een probleem in het dagelijks leven. In de gemeente Bergen kunt u voor maatschappelijk werk terecht bij Synthese.
  • De ouderenadviseur is er voor ouderen (vanaf 55 jaar) met vragen over wonen, zorg en welzijn, vervoer, financiën en meedoen in de samenleving.
  • Met sociaaljuridische hulp krijgt u advies of ondersteuning bij juridische vragen. Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden voor sociaaljuridische hulp.
  • Op deze pagina leest u meer over verschillende vormen van verpleging en verzorging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente.
  • Heeft u recht op een toeslag of regeling? Of kunt u geld besparen op uw zorgverzekering of energierekening? Vraag een gratis adviesgesprek aan via de VoorzieningenWijzer.