• Jeugdhulp

  Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.

 • Wet langdurige zorg (Wlz)

  De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg voor mensen die zijn opgenomen in een instelling of die langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en actief te kunnen meedoen in de samenleving.

 • Zorgverzekering

  Bent u 18 jaar of ouder? Dan moet u een zorgverzekering hebben. U kunt kiezen voor een basisverzekering of een aanvullende verzekering.