• Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.
  • De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg voor mensen die zijn opgenomen in een instelling of die langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben.
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en actief te kunnen meedoen in de samenleving.
  • Bent u 18 jaar of ouder? Dan moet u een zorgverzekering hebben. U kunt kiezen voor een basisverzekering of een aanvullende verzekering.