Heeft u hulp of ondersteuning van de gemeente nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente. Op deze pagina vindt u meer informatie over alles wat er komt kijken bij het aanvragen van zorg.

  • Cliëntondersteuning helpt u op weg bij vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen, onderwijs en wonen. Iedereen met een zorg- of hulpvraag kan hier gratis gebruik van maken.
  • Voor sommige vormen van zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet landurige zorg (Wlz) betaalt u een eigen bijdrage.
  • Heeft u hulp of ondersteuning aangevraagd bij de gemeente? Dan wordt u uitgenodigd voor een keukentafelgesprek.
  • Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest.
  • In een zorgplan staan de afspraken die u met uw zorgaanbieder maakt over de zorg die u krijgt. Dit plan kan u helpen om zelf beslissingen te maken over uw zorg en ondersteuning.
  • Meer informatie over jeugdhulp, de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de zorgverzekering.