Cliëntondersteuning helpt u op weg bij vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen, onderwijs en wonen. Iedereen met een zorg- of hulpvraag kan hier gratis gebruik van maken.

De cliëntondersteuner kan u helpen bij het maken van beslissingen over hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken, zodat u daarna weer zelf verder kunt.

De cliëntondersteuner kan helpen met:

  • Uitzoeken waar de problemen zitten;
  • Kiezen wat voor zorg of ondersteuning u nodig heeft;
  • De juiste hulp regelen;
  • Verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
  • Bepalen of hulp goed heeft gewerkt.

Aanvragen

Cliëntondersteuning vraagt u aan bij Synthese. Heeft u een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg, dan kunt u voor cliëntondersteuning ook terecht bij het zorgkantoor.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over cliëntondersteuning op de website van Regelhulp.