Voor sommige vormen van zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet landurige zorg (Wlz) betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK)(externe link) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen en hoe hoog deze bijdrage is.

Eigen bijdrage Wmo

De eigen bijdrage voor Wmo is maximaal € 19,- per huishouden per maand. Heeft u een partner en heeft minimaal één van u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente of kijken op de website van het CAK(externe link).

Eigen bijdrage Wlz

Op de website van het CAK vindt u een handig rekenprogramma(externe link). Hiermee kunt u zelf berekenen wat uw eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz ongeveer zal zijn.

Vrijstelling

Ontvangt u zorg vanuit de Wlz én de Wmo, dan betaalt u voor de Wmo geen eigen bijdrage. Deze vrijstelling geldt voor het hele huishouden. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK(externe link).