Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl(externe link) of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Met een mantelzorgwoning kan uw naaste voor wie u zorgt, dichter bij u wonen. U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen of een mantelzorgwoning aan uw huis laten bouwen. Ook kunt u een bestaande ruimte in uw huis laten ombouwen tot mantelzorgwoning.

Voor het plaatsen van een mantelzorgwoning heeft u niet altijd een vergunning nodig. Meer informatie vindt u in onderstaande folder. Bij twijfel, neem contact op met de gemeente. Of doe de vergunningscheck op omgevingsloket.nl(externe link).

Huurwoning

Bent u huurder? Sommige wooncoöperaties werken mee aan het plaatsen van mantelzorgwoningen. Neem hiervoor contact op met uw woningcoöperatie(externe link) of het Sociaal Team van de gemeente.

Vergoeding

Misschien komt u in aanmerking voor de stimuleringsregeling Duurzaam Thuis(externe link) van de provincie Limburg. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt een deel van de kosten van uw mantelzorgwoning vergoed.

Gevolgen voor uitkering

Ontvangt u een uitkering? Dan is het verstandig om uit te zoeken of het plaatsen van de mantelzorgwoning invloed heeft op de hoogte van uw uitkering.

Bevindt de mantelzorgwoning zich op hetzelfde adres als uw woning? Dan wordt dit gezien als samenwonen. Het kan gaan om een gezamenlijk huishouden of een kostendeler. Hierdoor kunt u een lagere uitkering krijgen. Kijk voor meer informatie op de website van het Juridisch Loket(externe link) en de Rijksoverheid(externe link).

Heeft de mantelzorgwoning een eigen adres en voordeur? Dan blijft uw uitkering hetzelfde.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van MantelzorgNL(externe link). Hier leest u onder andere aan welke regels uw mantelzorgwoning moet voldoen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons via info@bergen.nl of via (0495) 34 83 83.