• De gemeente heeft twee strooiroutes om de gladheid te bestrijden.
  • In de gemeente Bergen zijn zeven openbare laadpunten voor elektrische auto’s. Iedereen kan gebruik maken van deze laadpunten.
  • Meer informatie over gehandicaptenparkeerplaatsen en -parkeerkaarten, en parkeren in de blauwe zones.
  • Als u een uitweg wilt aanleggen, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Het is voldoende om dit bij de gemeente te melden.
  • Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.
  • Meer informatie over het melden van een verkeersonveilige situatie.
  • De verharding en inrichting van verschillende straten in de gemeente Bergen zijn aan vervanging toe. Lees hier meer over de straten die in 2022 worden voorzien van nieuwe bestratingen, groen, parkeervakken, trottoirs en/of overige inrichtingen.