Wat is het?

Het kan zijn dat u een onveilige verkeerssituatie ziet. Bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt of een onoverzichtelijke oversteekplaats. Of u vindt dat uw straat of wijk een 30 kilometer per uur-gebied moet worden.

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u een bepaalde situatie in het verkeer niet veilig vindt. Geef daarbij de volgende informatie:

  • Precieze locatie;
  • Reden van uw melding.

Mogelijk vindt u dat de gemeente uw straat of wijk als 30 kilometer per uur-gebied moet aanwijzen. Vraag dit dan samen met uw buren aan.

Aanvullende informatie

Om de veiligheid van het verkeer binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 kilometer per uur-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.