Duurzaamheid

Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet.

Wat is energieonafhankelijk?

Een gemeente is zelfvoorzienend, en dus energieonafhankelijk, als in de totale energiebehoefte binnen de gemeente wordt voorzien door opwekking met behulp van bronnen afkomstig uit de eigen gemeente.

Waarom energieonafhankelijk?

Fossiele brandstoffen, die we nodig hebben voor het opwekken van elektriciteit en gas, raken op. Duurzame alternatieven zijn hard nodig. Het is tijd om van fossiele brandstoffen over te gaan naar duurzame energiebronnen.


Gemeente Bergen wil niet alleen energieonafhankelijk worden omdat het verlangd wordt, maar ook omdat we de voordelen hiervan zien voor de gemeenschap. Voordelen op het gebied van werkgelegenheid, besteedbaar inkomen, milieu én gezondheid. Uiteindelijk profiteren we zo allemaal van VerduurSAMEN2030. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het programma VerduurSAMEN2030 op de VerduurSAMEN2030 website.