Gemeente Bergen is bezig met de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer. Een grootschalig en robuust gebied van ongeveer 400 hectare waar duurzame energie opgewekt wordt met bijvoorbeeld zonnepanelen en windturbines.

Landgoed Wells Meer

Door energieopwekking in dit gebied te concentreren, kan er een enorme kwaliteitsimpuls in het gebied worden gerealiseerd. De grondoppervlakte wordt zoveel mogelijk voor meer dan één doel gebruikt, zodat landbouwgronden zo min mogelijk verloren gaan. De realisatie van het Energielandgoed Wells Meer speelt een belangrijke rol in het behalen van de doelstelling: gemeente Bergen in 2030 energieonafhankelijk.

De uitgangspunten

  • Het is van groot belang dat het Energielandgoed Wells Meer past in het huidige landschap. Dit betekent niet dat we het Energielandgoed willen verstoppen; we willen er juist een aantrekkelijk en interessant gebied van maken.
  • Landbouwgrond gaat zo min mogelijk verloren bij de realisatie van het Energielandgoed. We onderzoeken de mogelijkheden en kiezen zo veel als mogelijk voor meervoudig ruimtegebruik.
  • We willen zo veel mogelijk mensen betrekken bij het project. Dit bekent dat inwoners een rol kunnen hebben in de ontwikkeling en duurzame energie kunnen afnemen. Energielandgoed Wells Meer is van en voor Bergen.
  • Het Energielandgoed moet voor iedereen toegankelijk en te bezoeken zijn. Het is onderdeel van de lokale maatschappij. In de ontwikkeling is er ruimte voor toerisme, educatie en innovatie.

Waarom een energielandgoed?

Bergen wil op het gebied van energietransitie de eerste energieonafhankelijke gemeente van Limburg worden. Om onze doelstelling te behalen, is het van belang om energie te besparen én energie op kleine en grote schaal op te wekken. Energie kan op kleine schaal worden opgewekt door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op daken. Er is alleen te weinig dakoppervlakte beschikbaar om genoeg energie op te wekken om onze doelstelling te behalen. Energieopwekking op grote schaal is hard nodig. 50 procent van onze doelstelling wordt behaald door de realisatie van Energielandgoed Wells Meer.

Raads- en commissieleden hebben aangestuurd op een gedegen gemeentelijk duurzaamheidsbeleid en dit is verwoord in de Energievisie Gemeente Bergen. Met het Energielandgoed Wells Meer draagt de gemeente Bergen haar steentje bij aan de landelijke en provinciale doelstelling.

Waarom Wells Meer?

Binnen de gemeente Bergen is voldoende ruimte om een energielandgoed te realiseren. Uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat de locatie Wells Meer, met een oppervlakte van ongeveer 400 hectare, uitstekend geschikt is. Door de grootschalige opwekking op één locatie te concentreren, kunnen andere waardevolle en/of kwetsbare gebieden, zoals Nationaal Park De Maasduinen, bespaard blijven. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het energielandgoed, kijk op de website van Energielandgoed Wells Meer.