Heeft u hulp of ondersteuning van de gemeente nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente. U wordt daarna uitgenodigd voor een keukentafelgesprek.

Het keukentafelgesprek voert u met één of meerdere medewerkers van het Sociaal Team. U neemt ook iemand uit uw omgeving mee, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of een mantelzorger.

Wat wordt besproken?

Tijdens het keukentafelgesprek wordt gesproken over uw hulpvraag en mogelijke oplossingen daarvoor. Het Sociaal Team kijkt of er hulp nodig is vanuit de Wmo of de Jeugdwet. Na het gesprek wordt een plan gemaakt om uw hulpvraag aan te pakken.

Er komen drie belangrijke vragen aan bod:

  • Wat kunt u zelf doen om uw hulpvraag op te lossen?
  • Wat kunt u doen met behulp van mensen om u heen?
  • Wat voor hulp is mogelijk? Is er bijvoorbeeld een dienst of activiteit in de gemeente die uw hulpvraag kan oplossen?

Meer informatie