In de wet zijn verschillende afspraken over het keukentafelgesprek vastgelegd.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek brengt de medewerker van het Sociaal Team uw situatie in kaart. Het keukentafelgesprek is vaak onderdeel van dit onderzoek.

U kunt ook een persoonlijk plan schrijven. Hierin geeft u zelf aan welke hulp u nodig heeft. Wilt u dat het persoonlijk plan wordt meegenomen in het onderzoek? Lever dit plan dan uiterlijk zeven dagen na uw melding bij het Sociaal Team aan.

De gemeente heeft zes weken de tijd om onderzoek te doen. U kunt contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente als u na zes weken nog geen keukentafelgesprek heeft gehad.

Verslag

De uitkomsten van het onderzoek worden samengevat in een verslag. U ontvangt dit verslag van de gemeente na uw keukentafelgesprek. Heeft u opmerkingen over het verslag, dan kunt u die per brief of e-mail opsturen naar de medewerker van het Sociaal Team.

Gratis professionele hulp

Bij het keukentafelgesprek kunt u gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner.